Conditie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

(Status februari 2023)

§ 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen, in het bijzonder op de overeenkomsten die via onze online-shop worden gesloten, tussen ons, de

  MVG-Metallverarbeitungsgesellschaft mbH
  An der Wasserwiese 1
  52249 Eschweiler
  Duitsland

  Telefon: +49 (0) 2403 / 7902 – 60
  E-Mail: info@mvg-ahk.de

  Rechtsform: GmbH
  Sitz der Gesellschaft: Eschweiler
  Amtsgericht Aachen HRB 11609
  Geschäftsführer: Christoph Pütz, Michael Pütz

  en u als klant. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u een consument, een ondernemer, een rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds bent. De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet voornamelijk kan worden toegeschreven aan diens commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Daarentegen is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  Alle tussen u en ons gemaakte afspraken in verband met de respectieve contractuele relatie vloeien met name voort uit deze Algemene Voorwaarden, onze schriftelijke orderbevestiging en onze verklaring van aanvaarding. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

  De ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende versie van de Algemene Voorwaarden is bindend.

 2. Indien de klant een ondernemer is, is bovendien het volgende van toepassing:

  1. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, zelfs indien deze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.
  2. De bepalingen en voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs niet wanneer wij ons in bepaalde gevallen niet afzonderlijk tegen de geldigheid ervan uitspreken. Zelfs indien wij naar een schrijven verwijzen waarin de bepalingen en voorwaarden van de klant of van een derde partij zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, vormt dit geen instemming met de geldigheid van deze bepalingen en voorwaarden.

§ 2 Aanbod, registratie in onze onlineshop en sluiting van de overeenkomst

 1. De weergave van goederen en diensten in onze online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestelling (invitatio ad offerendum). Wij bieden op onze websites geen goederen aan die door minderjarigen kunnen worden gekocht. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunnen eventuele bestellingen alleen worden verwerkt via de respectieve wettige opvoeder.

  Het aanbod en de prijsopgaven in de online-shop, online-advertenties, brochures, advertenties en ander reclamemateriaal zijn vrijblijvend en niet-bindend. Informatie over het voorwerp van levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarde, draagvermogen, toleranties en technische gegevens) evenals onze weergaven daarvan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering gezaghebbend, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte conformiteit vereist. Zij zijn geen gegarandeerde essentiële kenmerken, maar beschrijvingen of kenmerken van de levering of de dienst. In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen, alsmede de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toelaatbaar voor zover zij geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

 2. Als onderdeel van de bestelprocedure plaatst u eerst de gewenste goederen en/of diensten in de winkelwagen. Daar kunt u te allen tijde de gewenste hoeveelheid wijzigen of geselecteerde goederen en/of diensten volledig verwijderen Als u daar goederen en/of diensten hebt opgeslagen, komt u door op de knoppen "Volgende" te klikken eerst op een pagina waar u uw gegevens kunt invoeren en vervolgens de verzend- en betalingsmethode kunt kiezen. Tot slot wordt een overzichtspagina geopend waar u uw gegevens kunt controleren. U kunt uw invoerfouten corrigeren (bijv. met betrekking tot de betalingswijze, de gegevens of het gewenste aantal stuks) door op het potloodsymbool van het desbetreffende veld te klikken of door op de knop "Terug" te klikken. Als u de bestelprocedure wilt afbreken, kunt u ook gewoon uw browservenster sluiten.

 3. In onze online-shop kunt u als gast of als geregistreerde gebruiker goederen of diensten bestellen. Als geregistreerde gebruiker hoeft u niet telkens uw persoonlijke gegevens in te voeren, maar kunt u gewoon voor of tijdens een bestelling op uw klantenaccount inloggen met uw e-mailadres en het door u bij de registratie vrij gekozen wachtwoord. De registratie alleen houdt geen enkele aankoopverplichting in ten aanzien van de door ons aangeboden goederen en/of diensten. Lees voor informatie over de verwerking van uw gegevens onze informatie over gegevensbescherming. Bij de registratie kiest u een wachtwoord. U bent verplicht het wachtwoord geheim te houden en in geen geval aan derden bekend te maken. U kunt uw registratie te allen tijde verwijderen onder "Mijn account". Als uw persoonlijke gegevens veranderen, bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpassing ervan. Alle wijzigingen kunnen online na registratie onder "Mijn account” worden aangebracht.

 4. Door op de knop "Nu kopen" in de laatste stap van de bestelprocedure te klikken, doet u een bindend bod tot aankoop van de in het besteloverzicht weergegeven goederen en/of diensten. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u per e-mail een orderbevestiging op het e-mailadres dat u tijdens de bestelprocedure hebt verstrekt. Dit vormt echter geen aanvaarding van uw bod. Een overeenkomst tussen u en ons komt tot stand zodra wij uw bestelling via een afzonderlijke e-mail aanvaarden of de goederen verzendklaar maken. Controleer regelmatig de SPAM-map van uw e-mailbox.

 5. U bent na het plaatsen van uw bestelling gedurende 14 kalenderdagen aan de door u geplaatste en nog niet door ons aangenomen bestelling gebonden. Uw eventueel volgens § 8 bestaande recht om uw bestelling te herroepen blijft hierdoor onaangetast.

 6. De taal voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend Duits. Vertalingen in andere talen zijn alleen ter informatie. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Duitse tekst en de vertaling prevaleert de Duitse tekst.

 7. De contractuele bepalingen met de details van de bestelde goederen en/of diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden en de herroepingsvoorwaarden, worden u per e-mail toegezonden, die u vervolgens kunt afdrukken. Deze worden ook door ons opgeslagen.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen

 1. De door ons aangegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten. Indien voor de respectieve goederen in onze online shop geen of geen afwijkende leveringstermijn is aangegeven, dan is deze 1-3 dagen.

 2. Indien er op het moment van de bestelling door de klant geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn, stellen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

 3. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen, voor zover dit binnen redelijke termijn haalbaar is.

 4. Bij bestellingen van klanten met hun woon- of vestigingsplaats in het buitenland of bij gerechtvaardigde aanwijzingen van een risico van wanbetaling, behouden wij ons het recht voor pas tot levering over te gaan na ontvangst van de koopsom plus de verzendkosten (reservering tegen vooruitbetaling). Als wij gebruik maken van reservering tegen vooruitbetaling, stellen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte. In dit geval vangt de leveringstermijn aan met het betalen van de koopsom en de verzendkosten.

 5. Voor al het overige verwijzen wij naar het overzicht van de verzendkosten, dat u vindt op https://www.stage.mvg-ahk.be/nl/Verzendkosten.

§ 4 Prijzen, betaling, verzendkosten

 1. Alle prijzen in onze online-shop zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke btw en exclusief verzendkosten. Indien u bij ons als ondernemer in de beschermde sector "gespecialiseerde handel" bestelt, worden de daar vermelde prijzen als nettoprijzen aangegeven, met uitzondering van de verzendkosten.

 2. De prijs inclusief btw en de van toepassing zijnde verzendkosten worden in de laatste stap van de bestelprocedure weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden.

 3. Indien wij uw bestelling overeenkomstig § 3 lid 3 door middel van deelleveringen uitvoeren, draagt u alleen verzendkosten voor de eerste deellevering. Als de deelleveringen op uw verzoek worden gedaan, brengen wij voor elke deellevering verzendkosten in rekening.

 4. In het geval dat u uw contractuele verklaring conform § 8 herroept, kunt u onder de wettelijke voorwaarden de terugbetaling van de reeds betaalde verzendkosten (leveringskosten) eisen (zie voor de overige gevolgen van de herroeping § 8).

 5. De klant kan gebruik maken van de betalingswijzen die na afloop van de bestelprocedure worden weergegeven. Wij behouden ons echter het recht voor om bij elke bestelling bepaalde betalingswijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betalingswijzen, die overigens ook gratis zijn. Aanspraak op een bepaalde betalingswijze is niet mogelijk.

 6. Bij de vooruitbetaling gaat het om een bankoverschrijving, die de klant na de bevestiging van de bestelling zelf moet uitvoeren. Wij vragen de klant zijn naam en het bestelnummer te vermelden om een bestelling te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de bank duurt het ongeveer 1 tot 3 dagen (vanuit het buitenland mogelijk iets langer) tot de betaling kan worden ingeboekt.

 7. Indien voor de betalingswijze met creditcard wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst opeisbaar. De verwerking van de creditcardtransactie wordt uitgevoerd in samenwerking met PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland https://www.payone.com/DE-de

 8. Als de betaling via directe bankoverschrijving wordt verricht, wordt de betaling verwerkt door PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, , https://www.payone.com/DE-de.

 9. 9. Als de betaling wordt verricht via een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de aanbieder van betalingsdiensten PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant niet over een PayPal-rekening beschikt - onder voorbehoud van de Betalingsvoorwaarden zonder PayPal-rekening, die te vinden zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

 10. Als consument geldt bij de betalingswijze “Aankoop op rekening” het volgende:

  Wij bieden onze klanten de betalingswijze "aankoop op rekening" (Aankoop op rekening) aan. Het betreft een cessie van vorderingen aan Bank Frick & Co. AG (hierna "Bank" genoemd).

  Aankoop op rekening is uitsluitend beschikbaar voor consumenten die ouder zijn dan 18 jaar. Deze dienst biedt u de mogelijkheid goederen via het internet te kopen en deze pas te betalen nadat u de goederen en de factuur hebt ontvangen.

  De koopovereenkomst voor de goederen wordt uitsluitend tussen u en ons gesloten. De afwikkeling van de koopovereenkomst wordt mede bepaald door de met ons overeengekomen afspraken. Wij blijven vooral verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. Met betrekking tot goederen, levertijd, verzending), retourzendingen, klachten, garantieclaims, eventuele herroepingen van overeenkomsten en creditnota's. Als u ervoor kiest om op rekening te kopen, zijn in aanvulling op die overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden die u als onderdeel van de koopovereenkomst met ons overeenkomt, deze voorwaarden van toepassing.

  Wij dragen onze vordering tot betaling van de koopsom jegens u over aan de bank om de aankoop op rekening te verwerken. U wordt hierbij van deze cessie van vordering in kennis gesteld. Om de schuld kwijt te schelden, moeten alle betalingen uitsluitend aan de bank worden verricht op de rekening waarvan u voor dit doel in kennis bent gesteld. De goederen blijven eigendom van de bank tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

  payolution GmbH (https://www.unzer.com/de/unzer-payments/) treedt voor ons op als technisch dienstverlener en dienstverlener voor de controle van uw kredietwaardigheid bij aankopen op rekening

  Betalingsmodaliteiten

  Indien u zich op grond van uw bijzondere overeenkomst met ons of op grond van wetsbepalingen terugtrekt uit de koopovereenkomst, de goederen retourneert, aanspraak maakt op een prijsvermindering of andere redenen heeft om uw betaling geheel of gedeeltelijk niet te verrichten, draagt de bank in dit geval de vordering op u opnieuw aan ons over. Vervolgens dient met ons een definitief akkoord te worden bereikt over betaling of terugbetaling.

  Waarschuwing: Gevolgen van niet-betaling

  Bij te late betaling, zowel in het geval van aankoop op rekening, is een achterstandsrente verschuldigd over het overeengekomen bedrag, alsmede kosten voor aanmaningen. Indien de interne aanmaningsprocedure niets oplevert, kan de bank de openstaande vordering ter incasso overdragen aan een incassobureau. In dat geval kunnen er kosten ontstaan voor gerechtelijke stappen door een incassobureau en mogelijk voor juridische vertegenwoordiging.

 11. Als u ondernemer bent, geldt in afwijking van en ter aanvulling op het volgende:

  Bij betaling via automatische incasso of aankoop op rekening wordt de betaling afgewikkeld door SüdFactoring GmbH, Pariser Platz 7, 70173 Stuttgart, Duitsland. SüdFactoring behoudt zich het recht voor een solvabiliteitscontrole uit te voeren voor de betalingswijze via automatische incasso en aankoop op rekening. SüdFactoring controleert het resultaat van de solvabiliteitscontrole op de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingswijze.

 12. U hebt alleen recht op compensatie indien uw vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, indien wij deze vorderingen hebben erkend of indien uw vorderingen onbetwist zijn. U hebt ook recht op compensatie voor onze vorderingen indien u kennisgevingen van gebreken of tegenvorderingen uit dezelfde koopovereenkomst doet gelden. Als koper kunt u alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering op dezelfde koopovereenkomst is gebaseerd.

§ 5 Verzending

De levering van de goederen vindt plaats vanuit onze fabriek. Wij verzenden de goederen alleen als dit in het individuele geval is overeengekomen.

§ 6 Garantie

 1. Indien de klant een consument is, geldt het volgende:

  1. Voor materiële defecten of rechtsgebreken van de geleverde goederen zijn wij aansprakelijk volgens de geldende wettelijke bepalingen. De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens defecten bedraagt twee jaar en begint op het tijdstip van levering van de goederen.
  2. Eventuele door ons voor bepaalde goederen gegeven garanties voor rekening van de verkoper of door de fabrikanten van bepaalde goederen gegeven garanties van de fabrikant vormen een aanvulling op de vorderingen op grond van materiële defecten of rechtsgebreken in de zin van lid 1 sub a hierboven. Details over de reikwijdte van dergelijke garanties worden uiteengezet in de garantievoorwaarden die indien nodig bij de goederen zijn bijgevoegd.
 2. Indien de klant een ondernemer is, is in afwijking hiervan het volgende van toepassing:

  1. De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering of, indien aanvaarding is vereist vanaf de aanvaarding.
  2. De geleverde goederen moeten na levering onmiddellijk en zorgvuldig door de klant of een door de klant aangewezen derde partij worden gecontroleerd. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien wij niet binnen zeven werkdagen na de levering van de goederen, of anders binnen zeven werkdagen na het ontdekken van een defect of het tijdstip waarop het defect bij normaal gebruik zonder nadere inspectie voor de klant waarneembaar was, een schriftelijke kennisgeving hebben ontvangen met betrekking tot zichtbare defecten of andere defecten die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle waarneembaar waren. Op ons verzoek worden de defecte goederen franco aan ons teruggezonden. In geval van een gerechtvaardigde klacht vergoeden wij de kosten van de gunstigste verzendingsroute; dit geldt niet als de kosten stijgen omdat de goederen zich op een andere plaats bevinden dan de voorgenomen plaats van gebruik.
  3. In geval van materiële defecten aan de geleverde goederen zijn wij verplicht en gerechtigd naar onze keuze en binnen een redelijke termijn de goederen te herstellen of te vervangen. In geval van mislukking, d.w.z. onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van de herstelling of de vervangende levering, kan de klant zich uit de overeenkomst terugtrekken of de koopprijs in redelijkheid verlagen.
  4. Bij defecten aan componenten van andere fabrikanten die wij om licentie- of inhoudelijke redenen niet kunnen herstellen, zullen wij naar eigen goeddunken onze garantieclaims voor rekening van de klant bij de fabrikanten en leveranciers doen gelden of deze aan de klant afstaan. Bij dergelijke defecten bestaan onder de overige voorwaarden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden alleen dan garantieaanspraken jegens ons, wanneer het in rechte afdwingen van de voornoemde aanspraken jegens de fabrikant en de leverancier zonder resultaat is gebleven of zinloos is, bijvoorbeeld wegens insolventie. Voor de duur van het juridische geschil worden de verjaringstermijnen voor de desbetreffende garantieclaims van de klant jegens ons opgeschort.
  5. De garantie vervalt, indien de klant de goederen zonder onze toestemming wijzigt of door derden laat wijzigen en het herstellen van defecten daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt gemaakt. In ieder geval draagt de klant de meerkosten voor het herstel van het uit de wijziging voortvloeiende defect.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien de klant een consument is, geldt het volgende:

  1. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant wegens schending van leven, lichaam of gezondheid of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken.
  2. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij slechts aansprakelijk voor de typische, voorzienbare schade, indien deze schade door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de schadeclaim van de klant gebaseerd is op schending van leven, lichaam of gezondheid.
  3. De beperkingen van de bovenstaande § 7 lid 1, sub a en b gelden ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten indien vorderingen rechtstreeks jegens hen worden ingesteld.
  4. De uit § 7 lid 1 sub a en b voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover wij het defect valselijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben verondersteld. Hetzelfde geldt voor zover wij en de klant overeenstemming hebben bereikt over de kwaliteit van de goederen.
  5. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
 2. Indien de klant een ondernemer is, is in afwijking hiervan het volgende van toepassing:

  1. Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond, met name wegens onmogelijkheid, vertraging, ondeugdelijke of foutieve levering, contractbreuk, plichtsverzuim bij contractuele onderhandelingen en onrechtmatige daad, is overeenkomstig de bepalingen van deze § 7 lid 2 beperkt, voor zover er sprake is van schuld. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van andere schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, voor zover dit geen schending inhoudt van de wezenlijke contractuele verplichtingen in de zin van § 7 lid 1 sub b.
  2. Voor zover wij overeenkomstig § 7 lid 2 in wezen aansprakelijk zijn voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij ten tijde van de sluiting van de overeenkomst als mogelijk gevolg van de contractbreuk voorzagen of die wij gezien de ons bekende omstandigheden of bij inachtneming van onze zorgvuldigheid hadden behoren te voorzien. Indirecte schade en gevolgschade die het gevolg zijn van defecten aan de goederen, komen eveneens slechts voor vergoeding in aanmerking indien dergelijke schade bij een gebruik van de goederen volgens de bestemming typisch kan worden verwacht.
  3. In geval van aansprakelijkheid wegens eenvoudige nalatigheid is onze verplichting tot vergoeding van materiële schade of lichamelijk letsel beperkt tot de schade die zich gewoonlijk bij dit soort transacties voordoet, zelfs indien het een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen betreft.
  4. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen inzake aansprakelijkheid zijn in dezelfde mate van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
  5. Voor zover wij technische informatie verstrekken of adviserend optreden en deze informatie of dit advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde diensten, geschiedt dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.
  6. De beperkingen van deze § 7 lid 2 gelden niet voor onze aansprakelijkheid wegens opzettelijk gedrag, wegens essentiële kenmerken, wegens verwonding van leven, lichaam of gezondheid of krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.
  7. Indien de koper zich uit de overeenkomst terugtrekt, is deze verplicht ons 25% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding te betalen, ongeacht zijn verplichting om aan te tonen dat er geen schade is opgetreden of dat de schade aanzienlijk geringer is. Hetzelfde geldt indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding van de goederen, na eerder nog een termijn te hebben gesteld en met weigering te hebben gedreigd.

§ 8 Herroepingsrecht

 1. Als u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt u overeenkomstig de wettelijke bepalingen over een herroepingsrecht.

 2. Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, draagt u de reguliere kosten van de retourzending. .

 3. Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de voorschriften, die hieronder in detail worden weergegeven

 4. Instructies voor herroeping

  Herroepingsrecht

  U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen of heeft verworven. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

  MVG-Metallverarbeitungsgesellschaft mbH
  An der Wasserwiese 1
  52249 Eschweiler
  Duitsland

  E-Mail: info@mvg-ahk.de

  door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van de bijgevoegde modelinstructies voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

  Ter vrijwaring van de herroepingstermijn, volstaat het dat u de kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

  Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

  U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

  U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

  U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

  Einde van het herroepingsrecht-

 5. Voor de verklaring van herroeping kunt u gebruik maken van de modelinstructies voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht:

  Modelinstructies voor herroeping

  (Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden.)

  MVG-Metallverarbeitungsgesellschaft mbH
  An der Wasserwiese 1
  52249 Eschweiler
  Duitsland

  E-Mail: info@mvg-ahk.de

  Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

  ______________________________________________________
  ______________________________________________________

  Besteld op (*) ____________ /ontvangen op (*) _________________

  Naam van de consument(en)
  ______________________________________________________

  Adres van de consument(en)
  ______________________________________________________

  Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
  _______________________________________________________

  Datum
  _______________________________________________________
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige koopsom is betaald.

 2. Indien de klant een ondernemer is, is in afwijking hiervan het volgende van toepassing:

  1. Het hieronder overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient tot zekerheid van al onze respectievelijke bestaande en toekomstige vorderingen op de koper die voortvloeien uit de tussen de contractpartijen bestaande leveringsrelatie.
  2. De door ons aan de koper geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle gewaarborgde vorderingen ons eigendom. De goederen alsmede de goederen waarvoor krachtens deze clausule een eigendomsvoorbehoud geldt, worden hierna “onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen" genoemd.
  3. De koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kosteloos voor ons opslaan.
  4. De koper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van een normale handelstransactie te verwerken en te verkopen totdat er sprake is van een afdwingingsgrond. Verpanding van en een pandrecht op de goederen zijn niet toegestaan.
  5. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de koper worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de verwerking in onze naam en voor onze rekening als fabrikant geschiedt en dat wij rechtstreeks eigenaar of - indien de verwerking geschiedt uit grondstoffen van meerdere eigenaren of de waarde van de verwerkte goederen hoger is dan de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen - mede-eigenaar worden (gedeeltelijke eigendom) van de nieuw vervaardigde goederen in de verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot de waarde van de nieuw vervaardigde goederen. Indien een dergelijk eigendomsrecht onzerzijds niet tot stand komt, draagt de koper hierbij tot zekerheid zijn toekomstige eigendom of - in voornoemde verhouding genoemde mede-eigendom van de nieuw vervaardigde goederen aan ons over. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere goederen tot een uniform goed worden samengevoegd of onscheidbaar worden vermengd en indien een van de andere goederen als hoofdgoed moet worden beschouwd, draagt de koper, voor zover het hoofdgoed hem toebehoort, het mede-eigendom in het uniforme goed in de in zin 1 genoemde verhouding aan ons over.
  6. In geval van doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de koper reeds nu de daaruit voortvloeiende vordering op de koper - bij ons mede-eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen - in verhouding tot het aandeel in het mede-eigendom - tot zekerheid aan ons over. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen treden of anderszins met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ontstaan, zoals bijvoorbeeld vorderingen uit hoofde van verzekering of uit onrechtmatige daad bij verlies of vernietiging. Wij machtigen de koper herroepelijk om de aan ons overgedragen vorderingen in eigen naam voor onze rekening te innen. Wij kunnen deze automatische afschrijvingen alleen intrekken in geval van een afdwingingsgrond.
  7. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door derden in beslag worden genomen, met name bij wijze van beslaglegging, dient de koper hen onmiddellijk in kennis te stellen van ons eigendomsrecht en ons daarvan te verwittigen zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Indien de derde partij niet in staat is de in dit verband ontstane gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan ons te vergoeden, zijn deze voor rekening van de koper.
  8. Wij zullen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen evenals de daarvoor in de plaats tredende zaken of vorderingen op verzoek naar onze keuze vrijgeven, voor zover hun waarde het bedrag van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 30% overschrijdt.
  9. Indien wij ons bij wanprestatie van de koper - in het bijzonder bij betalingsverzuim - uit de overeenkomst terugtrekken, hebben wij het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te eisen.

  § 10 Overmacht

  1. Van overmacht is sprake bij iedere onvoorzienbare en ernstige gebeurtenis, zoals met name oorlog, een terroristisch conflict, epidemieën of arbeidsconflicten die buiten de macht van een contractpartij vallen en waardoor een contractpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, met inbegrip van brandschade, overstromingen, stakingen alsmede bedrijfsstoringen waarvoor de contractpartij niet verantwoordelijk is of officiële bevelen en wettelijke uitsluitingen.

  2. In geval van verhindering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen stelt de betrokken partij de andere partij onverwijld in kennis van het ontstaan en de beëindiging van de overmacht. Zij zal alles in het werk stellen om de overmacht te verhelpen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

  3. De partijen bij de overeenkomst verbinden zich ertoe de overeenkomst te goeder trouw aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Voor de duur en de omvang van de directe en indirecte gevolgen zijn de overeenkomstsluitende partijen ontslagen van hun contractuele verplichtingen en zijn zij terzake geen schadevergoeding verschuldigd. Bovendien kan iedere overeenkomstsluitende partij zich uit de overeenkomst terugtrekken indien voorzienbaar is dat de overeengekomen datum van uitvoering met meer dan 8 weken zal worden overschreden.

§ 11 Auteursrecht en handelsmerken

 1. De websites op www.mvg.group, www.mvg-ahk.de, www.mvg-ahk.at; www.mvg-ahk.ch, www.mvg-ahk.be, www.mvg-ahk.nl, www.mvg-ahk.lu, www.mvg-ahk.com en www.mvg-ahk.eu zijn eigendom van ons en worden door ons beheerd. Alle materiaal op deze webpagina's, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden, alsook de arrangementen ervan, zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Het gebruik, d.w.z. het afdrukken, opslaan, verwerken en kopiëren van het materiaal is niet toegestaan. Het is met name niet toegestaan het materiaal te gebruiken op internetplatforms zoals bijvoorbeeld Ebay.

 2. Het gebruik van logo's die op onze webpagina's worden afgebeeld, voor zover het gedeponeerde handelsmerken betreft, is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het handelsmerk. Dit zal door de eigenaar van het handelsmerk zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk worden vervolgd.

§ 12 Arbitragecommissie voor consumentenzaken/geschillenbeslechtingsprocedure

De Europese Commissie biedt consumenten een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden onder de externe link naar Online Dispute Resolution. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

§ 13 Gegevensbescherming

 1. De bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant, die deze bij het gebruik van onze webpagina's verstrekt, is voor ons zeer belangrijk. Daarom respecteren wij bij het vergaren, verwerken en gebruik van gegevens strikt de wettelijke bepalingen van de federale wet inzake gegevensbescherming en de wet inzake elektronische media.

 2. Bij vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: datenschutz@mvg-ahk.de.

 3. Voor het overige verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming en onze Privacyverklaring.

§ 14 Slotbepalingen

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het Duitse recht, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht. De toepassing van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Indien u de bestelling als consument heeft geplaatst en op het moment van uw bestelling uw gebruikelijke woonplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van de bindende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de in zin 1 genoemde rechtskeuze. Indien u uw gebruikelijke woonplaats in Oostenrijk heeft, is in beginsel ook in dit geval het Duitse recht van toepassing, tenzij het Oostenrijkse recht een ruimere bescherming biedt.

 2. Als u ondernemer bent en op het moment van de bestelling in Duitsland gevestigd bent, is de exclusieve bevoegde rechtbank naar onze keuze Stuttgart (statutaire zetel van SüdFactoring GmbH) of onze statutaire zetel. In alle andere opzichten gelden ten aanzien van de lokale en internationale rechtspraak de toepasselijke wettelijke voorschriften.

 3. Indien u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende: Voor zover de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden leemten vertonen, worden ter opvulling van deze leemten de rechtsgeldige bepalingen geacht te zijn overeengekomen die de contractpartijen in overeenstemming met de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zouden zijn overeengekomen indien zij van de leemte op de hoogte waren geweest.

Wat is er nieuw

Facebook

mvg-facebook